Entre les iniciatives d’advocacia pro bono que impulsa l’ICAIB, en aquest cas conjuntament amb la UIB i la Fundació Monti-sion Solidària creada per l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion, des de fa uns quants anys funciona a Palma un programa de Clínica Jurídica amb el qual, durant dues hores a la setmana (els dijous, de les 17.00 a les 19.00 hores), alumnes del darrer curs de Dret, tutelats i/o supervisats per advocats i advocades pro bono que voluntàriament participen en el projecte, treballen sobre casos reals i, al mateix temps, coneixen el treball de l’ONG col·laboradora.

La Clínica Jurídica és un model de formació que permet que els alumnes del darrer curs de Dret rebin formació pràctica i es familiaritzin amb l’exercici de l’advocacia amb l’ajuda legal a col·lectius i persones en situació d’especial vulnerabilitat.

Si us interessa participar en aquesta iniciativa, podeu remetre un correu electrònic a comunicacio@icaib.org.

Més informació