El SOJMA és un servei d’orientació jurídica gratuïta, exclusiu i específic per a casos de possible maltractament animal (SOJMA), en el qual els ciutadans, associacions o institucions que creguin tenir coneixement de possibles pràctiques de maltractament o tracte degradant a animals puguin rebre una primera orientació sobre les mesures que es poden adoptar i / o les eines de denúncia existents actualment.

El servei, que és atès de forma voluntària i altruista, i de manera rotatòria, per lletrats de la Comissió de Defensa dels Drets dels Animals de l’ICAIB, es presta el primer divendres de cada mes, de 10:00 a 12:00 hores, a la seu de l’ICAIB Palma (la Rambla, 10) i funciona mitjançant el sistema de cita prèvia, que es pot reservar enviant aquest formulari web https://www.icaib.org/abogados/secciones-y-comisiones/sojma/ o bé trucant en horari laboral (de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores) al telèfon 971.179.400 – extensió 1004.

La finalitat del SOJMA és proporcionar als usuaris una primera orientació legal per informar-los de la viabilitat de la pretensió i les diferents opcions judicials o extrajudicials que hi ha establertes per defensar els drets dels animals suposadament maltractats. Això no obstant, és important tenir en compte que la consulta no donarà dret en cap cas a sol·licitar el benefici de la justícia gratuïta, i que queden excloses d’aquest nou servei la redacció o l’elaboració de qualsevol document; la tramitació, judicial o no, de l’assumpte plantejat, i també l’obtenció d’una opinió fonamentada en dret sobre el fons de les qüestions que es formulin.