La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·Legi d’Advocats de les Illes Balears vol expressar el seu condol més sentit als familiars, amics i companys de l’advocat Jaime Bueno Pardo, col·legiat número 1537 de l’ICAIB i membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi.

Es dóna la circumstància que en data 8 de juny del 2023, la Junta va acordar concedir el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, en la seva onzena edició, a un lletrat referent al món del Dret laboral i del Dret d’Estrangeria i molt respectat i estimat pels seus companys de professió.

La distinció li va ser atorgada “per l’excel·lència i les virtuts que reuneix com a professional del dret, posades de manifest durant la seva dilatada carrera professional; pel seu sòlid compromís amb la defensa dels drets fonamentals de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables; per la seva extraordinària qualitat humana; pel respecte i el tracte que sempre ofereix als seus companys, a la resta dels operadors jurídics i als clients; i per l‟observança dels principis deontològics que presideixen l‟exercici de la professió”.