S’adjunta al final d’aquestes línies la comunicació del Ministeri de Justícia sobre l’afectació que podria tenir, sobre les principals plataformes d’ús a Justícia per part d’advocats i altres operadors jurídics, la discontinuïtat d’Internet Explorer, que des del dia 15 de juny deixarà de ser compatible amb les versions més esteses de Windows 10.
En principi, el ministeri assenyala que aquestes plataformes són compatibles amb altres navegadors, per la qual cosa en principi, s’assegura, no caldrà que els professionals jurídics duguin a terme ajustaments addicionals.
S’adjunta també el manual d’instal·lació del programari d’autofirma a què fa referència el mateix comunicat.

Manual autofirma