La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legid’Advocats de les Illes Balears ha acordat, en data 26 d’octubre de 2020, expressar públicament la seva solidaritat amb el degà de l’Il·lustreCol·legi d’Advocats de Màlaga, el senyor Francisco JavierLara Peláez, davant la seva sorprenent citació judicial com investigat per un presumpte delicte de desobediència a l’autoritat judicial.

La Junta considera que els col·legis professionals, en atenció a les circumstàncies concretes que puguin donar-se en cada cas, i per tal de defensar els dretsi legítims interessosdels col·legiats icol·legiades, davant dels quals han de respondre, venen obligats a exigir de les autoritatsjudicials i dels poderspúblics l’adopció de les mesures necessàries per garantir la protecció de la seva salut, així com la de la resta dels operadors, agents iusuaris de la Justícia.