Dimarts 3 de desembre de 2019.- La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears valora positivament la posada en marxa del nou edifici judicial d’Eivissa ja que suposa un pas important, tot i que no definitiu, en el final de la provisionalitat viscuda durant quasi un any en bona part dels jutjats d’Eivissa i de les condicions deficients en les quals s’ha vist obligada a desenvolupar-se l’activitat judicial en les instàncies afectades per l’incendi de l’edifici de l’Avinguda Isidor Macabich.

Així mateix, la Junta agraeix que s’hagi previst, tal com s’havia sol·licitat, la disponibilitat d’un espai ampli i digne per als professionals de l’advocacia de les Balears (situat a la planta baixa, davant de la sala de vistes, i que serà compartit amb els procuradors), així com que s’hagi disposat una sala per a l’atenció als usuaris del servei d’orientació jurídica, una aspiració de la corporació col·legial que, sens dubte, contribuirà a millorar l’atenció als ciutadans.

El màxim òrgan de Govern col·legial confia en la ràpida superació de les disfuncions, mancances i incidències de distribució que solen aparèixer en les noves estructures i reclama a les autoritats judicials la inclusió de pautes, mesures i terminis racionals, efectius i eficients en el pla que eventualment es pugui traçar per a la recuperació de l’activitat judicial que es va veure paralitzada com a conseqüència de l’incendi. En aquest sentit, l’ICAIB reclama que es tingui en compte als professionals de l’advocacia, de manera que, amb vista a procurar un òptim dret de defensa, disposin de temps suficient per a l’anàlisi i l’administració dels casos i que s’eviti qualsevol possible allau de notificacions.