Amb relació al cartell de l’exposició que, amb motiu dels actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona, organitza l’Institut Balear de la Dona a l’estació intermodal de Palma, cartell on es mostra un jutge restant importància a les lesions d’una víctima de violència de gènere i que, segons informen els mitjans, ha estat retirat, la Junta de Govern de l’ICAIB manifesta:

Des del respecte més absolut que mereix la llibertat d’expressió i artística de la seva autora, la Junta considera que el missatge de l’esmentada il·lustració s’allunya de la realitat que es viu dia a dia als jutjats de violència sobre la dona i suposa la banalització de l’esforç que el conjunt dels operadors jurídics i d’altres col·laboradors de la Justícia – judicatura, advocacia, forces i cossos de seguretat de l’Estat, lletrats de l’Administració de Justícia, etc. – fan en la defensa i la protecció de les dones que, per desgràcia, són víctimes d’una de les xacres més presents a la societat espanyola, com és la violència masclista.

Els membres de la Junta de Govern consideren, a més, que, d’alguna manera, la il·lustració convida a pensar que les víctimes de la violència de gènere no rebran a l’àmbit judicial la protecció que necessiten i mereixen i que, en conseqüència, podria arribar a desincentivar aquestes dones a interposar la corresponent denúncia contra el seu agressor. Denúncia que, tal com manifesta la presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, constitueixen “l’única sortida possible de la situació de violència”, atès que “Només així es posarà en marxa la maquinària de l’Administració, la doble finalitat de la qual és protegir la víctima i sotmetre l’agressor a la Justícia perquè cap acte de violència masclista pugui quedar impune”.