Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el 21 de gener, la Secció de Mediació de l’ICAIB ha emès un comunicat en el qual insta els poders públics a adoptar les mesures legislatives, pressupostàries i formatives que siguin necessàries per aconseguir els objectius següents: que els ciutadans coneguin i reconeguin el procediment de mediació i la figura del mediador; que s’asseguri la informació i la formació adequades de tots els operadors jurídics d’aquest sistema de resolució de conflictes; que qualsevol justiciable tingui accés a un procediment de mediació amb l’assessorament jurídic degut, i que s’implantin sistemes efectius de derivació intrajudicial al procés de mediació.

Comunicat de la Secció de Mediació