S’adjunta al final d’aquestes línies el comunicat que ha preparat la Secció de Mitjans Alternatius de Solució de Conflictes amb motiu de la commemoració, el proper 21 de gener, del Dia Europeu de la Mediació, en el qual els integrants de la secció col·legial animen a la ciutadania i als professionals a aprofitar els avantatges que ofereix aquest procediment, com, entre d’altres, la seva voluntarietat, flexibilitat, confidencialitat, i la neutralitat i imparcialitat dels mediadors.

A la seva nota, els integrants d’aquesta secció de l’ICAIB reconeixen que la implantació d’aquest mitjà de resolució de controvèrsies al nostre país resulta encara “tèbia”, la qual cosa, afegeixen, “contrasta amb el grau de satisfacció dels ciutadans que hi recorren a aquest procediment i al gran nombre de professionals de la mediació que hi ha a Espanya”.

Comunicat 1/2023 secció Mitjans Alternatius de Solució de Conflictes