Atès l’interès que poden tenir amb vista a l’aplicació pràctica de la Reforma Civil i Processal en matèria de discapacitat i considerant que poden ésser vinculants per a la Fiscalia, s’adjunten al final d’aquest text les conclusions de les Jornades de fiscals especialistes de les seccions d’atenció a persones amb discapacitat i gent gran, que varen tenir lloc a Madrid a finals del mes de setembre.

S’hi adjunta també el manual de bones pràctiques del Ministeri fiscal en la protecció de les persones amb discapacitat i suports.

Conclusions

Manual