La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies del servei d’assistència lletrada al detingut en horari no laboral de l’ICAIB.

El nou servei es prestarà en règim d’arrendament de serveis entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i les funcions consistiran a atendre el telèfon d’incidències assignat per a urgències de companys de guàrdia i el telèfon del supervisor de la centraleta de guàrdies d’ALD per a incidències dels jutjats i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Per acomplir aquestes funcions, s’assignarà una terminal de telèfon a la persona responsable del servei.

Les persones interessades que compleixin els requisits establerts a la convocatòria poden presentar la sol·licitud a la secretaria de les diferents seus de l’ICAIB fins al 5 de novembre de 2018.

Convocatòria