S’informa els col·legiats que si posen al navegador l’enllaç biblioteca.abogacia.es poden accedir, des de qualsevol dispositiu i lloc i de forma totalment gratuïta, a la Biblioteca Digital de l’Advocacia, creada amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat a l’accés fonts d’informació de tots els col·legiats del país i que conté milers de documents jurídics de totes les àrees del dret.

La Biblioteca, en constant expansió, recopila les publicacions digitals de qualitat d’àmbit jurídic i en facilita la seva recuperació i la lectura, tot inforporant criteris de cerca que permet la localització ràpida dels documents relacionats amb les paraules clau.

L’accés a les publicacions requereix el certificat ACA o, si escau, donar-se d’alta mitjançant un registre previ amb usuari i contrasenya (consulteu com a: https://biblioteca.abogacia.es/Web/Page?_=faq).

La biblioteca, que pretén ser el cercador jurídic de referència de l’advocacia, compta amb tres pilars fonamentals de continguts:

  • Continguts comercials gràcies als acords signats pel Consell General amb editorials per comptar amb les seues obres en préstec.
  • Continguts institucionals propis (la revista i els informes de la Comissió Jurídica del CGAE, les guies de la Fundació, etc., més els continguts dels Col·legis que se sumen amb les seves revistes o altres materials…).
  • Continguts subjectes a convenis amb tercers productors de contingut jurídic de qualitat (institucions, organismes, associacions, fundacions, etcètera).