El Consell de Ministres ha aprovat en data 31 de març de 2019 un nou paquet de mesures de caràcter econòmic per pal·liar l’impacte del COVID-19. A falta de publicació en el BOE del nou Reial Decret Llei, el ministre de Drets Socials i les ministres d’Afers Econòmics i d’Hisenda han avançat algunes de les mesures acordades, entre les quals destaquen les següents:

1. MORATÒRIA DE COTITZACIONS PER AUTÒNOMS I EMPRESES.

S’habilita la Seguretat Social per a establir una moratòria de sis mesos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per part dels autònoms i de determinades empreses.

Es permetrà, així mateix, la possibilitat d’ajornar fins al 30 de juny, i sense interessos, els deutes amb la Seguretat Social.

2. AJUDES AL LLOGUER:

En aquest àmbit, s’han anunciat les següents mesures:

a) Creació d’una línia de microcrèdits amb aval de l’Estat, sense comissions i a interès zero, a pagar en un màxim de deu anys, per als inquilins en situació de vulnerabilitat entre els que s’inclouen, segons la nova relació realitzada pel vicepresident de Govern , les persones en situació d’atur; les afectades per ERTOs o per reducció de jornada; i els autònoms amb cessament d’activitat o disminució significativa d’ingressos com a conseqüència del coronavirus.

Les mesures acordades distingeixen entre els petits propietaris, als quals es garanteix la percepció íntegra de la renda; i els grans tenedors d’habitatges i fons d’inversió, que “hauran d’assumir una part de l’impacte”, o bé amb una quita del deute del 50 per cent, o bé amb una reestructuració del deute perquè l’inquilí el pugui abonar en un termini de tres anys.

En tot cas, el vicepresident ha indicat que si, tot i així, alguns inquilins d’especial vulnerabilitat seguissin sense poder afrontar el pagament del lloguer i / o tornar les ajudes públiques, l’Estat es farà càrrec, amb fons públics, d’aquests deutes.

b) Suspensió temporal dels desnonaments i pròrrogues automàtiques dels contractes de lloguer a punt de vèncer. Es suspenen, des d’avui i fins que es compleixin sis mesos després del final de l’estat d’alarma, tots els desnonaments sense alternativa habitacional de les llars vulnerables i s’estableix una pròrroga, també de sis mesos, per a tots els contractes de lloguer la vigència dels quals estigui a punt de vèncer o que conclogui durant l’estat d’alarma. Durant aquest temps, no es podrà pujar el preu de lloguer.

3. AMPLIACIÓ DE LA MORATÒRIA DE HIPOTEQUES
En l’àmbit hipotecari, el Govern ha aprovat que la moratòria en el pagament de les hipoteques ja acordada amb anterioritat passi d’un a tres mesos i s’afegeix als autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduït notablement els seus ingressos entre els col·lectius que podran beneficiar-se d’aquest ajornament, també per al pagament de la hipoteca dels seus locals o oficines.

4. EXTENSIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DE LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
El RDL aprovat avui en Consell de Ministres estén a tota la població la garantia dels subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas, de manera que durant la vigència de l’estat d’alarma no es podran produir talls en aquests serveis en cas d’impagament de rebuts .

També s’amplia als aturats i als autònoms amb cessament d’activitat o disminució d’ingressos la possibilitat de beneficiar-se del bo social elèctric.

A més, i mentre duri l’estat d’alarma, autònoms i pimes podran suspendre el pagament dels seus rebuts de gas i electricitat i modificar o suspendre els seus contractes de subministrament, sense cap cost.

5.PRESTACIÓN EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS TEMPORALS I SUBSIDI D’ATUR PER A PERSONES DEL SERVEI DOMÈSTIC.
Altres de les mesures anunciades són, d’una banda, l’habilitació d’un subsidi per desocupació per a les persones del llar que hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, com a conseqüència del COVID-19 o als quals se’ls hagi extingit el contracte després de la declaració de l’estat d’alarma; i, de l’altra, la creació d’una prestació especial, consistent en el 80 per cent de l’IPREM ( “uns 440 euros”), de la qual podran beneficiar-se els treballadors temporals als quals se’ls hagi acabat el contracte després de l’estat d’alarma i que no tinguin el temps de cotització suficient per accedir a l’atur.

6.MORATÒRIA AL PAGAMENT DE CRÈDITS I PRÉSTECS NO HIPOTECARIS I ALTRES MESURES PER ALS CONSUMIDORS
En matèria de consum, es preveu també, la devolució dels viatges cancel·lats pel COVID-19; la restricció de la publicitat de les apostes; i l’establiment, per a les persones vulnerables, d’una moratòria de tres mesos, prorrogable, en el pagament de crèdits i préstecs no hipotecaris, inclosos els de consum.

7. REFORÇ DE LA PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Govern també ha anunciat avui que reforçarà la protecció de les víctimes de la violència de gènere, les persones sense llar i altres col·lectius vulnerables, als que, entre altres qüestions, i en cas de necessitat, oferirà una solució habitacional immediata.