Es recorda als col·legiats que per conèixer l’estat de la seva inscripció en les llistes diverses d’advocats (administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, àrbitres per a l’administració d’arbitratges institucionals i advocats de Dret estranger) poden consultar-lo a la seva fitxa personal de SIGA.