Adjuntam al final d’aquestes línies un resum de les diferents utilitats que pot tenir el conveni de col·laboració signat entre Advocacia Espanyola i el Col·legi de Registradors per als professionals de l’advocacia.

Entre altres funcionalitats, hi figuren l’accés de documents privats al registre; el desenvolupament i la posada a l’abast del Consell de l’accés als registres mercantils i, a través d’aquest, a tots els col·legiats, per tal de conèixer les dades que consten en els registres sobre titularitats reals d’entitats societàries o d’un altre tipus, en aplicació de l’Ordre JUS / 319/2018, de 21 de març, i d’acord amb les prescripcions de les directives IV i V antiblanqueig, i la posada a disposició dels col·legiats, a través de canals telemàtics, de la publicitat registral emanada tant del Registre de la Propietat, com del Registre Mercantil i Béns Mobles.

Resum conveni