Adjuntam al final d’aquestes línies l’ordre de convocatòria de la segona prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat de l’any 2019. És important indicar, d’una banda, que el termini per inscriure-s’hi estarà obert fins al 6 d’agost i, de l’altra, que la sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia, utilitzant com a sistema d’autenticació el sistema Cl@ve. En els casos en què, per causa justificada i degudament acreditada, les persones interessades no puguin fer-ho per Internet, podran presentar-la presencialment havent emplenat de forma electrònica el formulari que es pot descarregar en el portal web del Ministeri.

Els aspirants han d’especificar en la sol·licitud d’admissió la universitat o l’escola de pràctica jurídica on han duit a terme el màster en advocacia.