Cor polifònic de l'ICAIB

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, a més de totes les activitats de caràcter institucional, pròpies de l’advocacia, té vocació d’extensió de les seves intervencions i patrocinis, a altres àmbits de caràcter, social i cultural, i entre elles es proposa la creació d’un cor polifònic, sempre a la disposició dels propis col·legiats a través del Degà i la seva junta de govern, per a la seva participació en quants actes esdeveniments anàs requerida la seva intervenció.

Documents d’interés: