La nova versió de l’àrea privada de l’ICAIB, a la qual s’accedeix en www.icaib.com, inclou noves funcionalitats, entre les quals figura la possibilitat que els col·legiats duguin a terme directament la sol·licitud, el seguiment i la gestió de la facturació dels correus postals de contingut certificat.

IMPORTANT: tota la documentació del correu que s’ha d’enviar deu estar signada digitalment pel col·legiat remitent.

La signatura es pot validar, entre altres mètodes, a través de:

  1. Autofirma al menú Arxiu -Veure firma i seleccionar el document.
  2. Obrir el document en Acrobat reader i comprovar si està signat.