Correu postal certificat

A fi de facilitar el treball diari dels col·legiats i estalviar desplaçaments a les oficines de Correus, el Col·legi posa en marxa un nou servei, similar al burofax, per a l’enviament postal de cartes i documentacions amb contingut certificat per l’ICAIB.

A diferència del correu certificat, que només acredita la remissió de la carta, amb el nou servei es certifica també el contingut de l’escrit, amb plenes garanties de confidencialitat i de protecció de dades.

Les característiques bàsiques del servei són:

Usos principals:

 • Reclamacions de deutes
 • Notificacions de terminis
 • Comunicacions a clients del torn d’ofici
 • Reclamacions bancàries

Cost del servei:

 • 12,75€ (IVA inclòs) en enviaments de fins a 20 grams (de 1 a 3 pàgines)
 • 14,00€ (IVA inclòs) en enviaments de 20 a 50 gr. (de 4 a 9 pàgines)
 • 18,75€ (IVA inclòs) en envíaments de 50 a 100 gr. (de 10 a 19 pàgines)
 • 21,75 € (IVA inclòs) en enviaments de 100 a 500 gr. (de 20 a 99 pàgines)
 • 28,75 (IVA inclòs) en enviaments de 500 a 1.000 gr. (més de 100 pàgines)

Funcionament

 • Correus retira els enviaments a l’ICAIB.
 • Factura a nom del col·legiat.
 • Correus fa l’enviament postal.
 • El Col·legi certifica el contingut.
 • El justificant de recepció o, si escau, la devolució arriba a l’ICAIB, que informa al col·legiat.
 • L’ICAIB fa el seguiment web de l’enviament.
 • Presentació de l’escrit que s’ha de remetre i de certificar, signat digitalment i amb especificació de l’adreça postal de destinació, als següents formularis:

El cost del servei es carregarà en el compte en el qual el col·legiat té domiciliats els pagaments del ICAIB.

Adjuntant el comprovant de l’ingrés fet al compte: ES08 0081 7045 1400 0106 8013

Avantatges

 • Sempre es certifica el contingut de l’enviament.
 • Seguiment de l’enviament per part del Col·legi.
 • Arxiu en registre de la documentació enviada.
 • Estalvi de desplaçaments a les oficines de Correus.
 • Servei més econòmic que, per exemple, el burofax.

És important tenir en compte que, toi que el nou servei és similar quant a la certificació del contingut, a diferÈncia d’aquest, el lliurament de l’escrit no resulta immediat.