S’adjunta al final d’aquestes línies la Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre aspectes de la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació durant la vigència de la declaració de l’estat d’alarma

ERTEs