Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats s’adjunta al final d’aquestes línies el document elaborat per l’AEAT en el qual s’aclareixen alguns dels dubtes més freqüents plantets en relació a l’aplicació en l’àmbit tributari del Reial decret llei 8 / 2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
En aquest document s’especifica, entre altres qüestions, que els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de les declaracions informatives no es veuen afectats per la suspensió de terminis regulats en aquest RD, tot i la petició de moratòria i / o ampliació que, a aquest efecte, han fet els professionals tributaris i assessors fiscals.

AEAT aclariments