Adjuntem a el final d’aquestes línies dos acords remesos a l’ICAIB en data 24 de març pel magistrat jutge degà d’Eivissa sobre la suspensió de visites en els Punts de Trobada Familiar i sobre la fixació de criteris de règims de custòdia, visites, estades i comunicacions amb fills menors en casos de progenitors separats o divorciats.

Acord criteris
Acord PEF