Adjuntam al final d’aquestes línies el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma en tot el país, amb una vigencia inicial de 15 dies naturals, y que, entre altres qüestions, preveu limitar la llibertat de circulació de les persones a algunes activitats essencials i la reducció a la meitat del transport de viatgers, tan públic com privat.

BOE