Els professionals tributaris i assessors fiscals, com, entre d’altres, diferents integrants del Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, reclamen a l’AEAT que, donada la crisi del COVID-19 i, sobretot, les mesures i els canvis normatius que constantment es succeeixen en els àmbits econòmic, fiscal i tributari, s’ajorni i / o s’ampliï el termini per a la presentació de declaracions i autoliquidacions.