S’adjunten tot seguit les diferents ofertes que diverses entitats bancàries han comunicat a l’ICAIB i que tenen per objecte facilitar línies de finançament avalades per l’ICO, en la línia dels avals acordats pel Govern a fi d’ajudar a autònoms i empreses a pal·liar els efectes econòmics de l’COVID-19.

Arquia

Banc Sabadell pòlissa de crèdit

Banc Sabadell prèstec línies ICO

Caixabank

Santander