Amb motiu de l’onzena edició del Dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici, l’ICAIB ha ret un merescut homenatge a l’advocacia d’ofici, col·lectiu que, en paraules del degà, Martín Aleñar, és, possiblement, el millor exemple de la funció social que té assignada l’advocacia: la defensa dels drets de les persones i la seva contribució a la “justícia més pura, aquella que és igual per a tothom”.

L’acte es va iniciar amb la lectura del Manifest de l’Advocacia Espanyola davant el Dia de la Justícia Gratuïta i va seguir amb el lliurament, als senyors Manuel Hernández Núñez, comissari en cap del Cos Nacional de Policia d’Eivissa, i Pedro Vidal Monserrat, funcionari de l’Advocacia de l’Estat, dels premis torn d’ofici 2021, uns guardons creats en 2016 per reconèixer a aquelles persones que, sense ser advocats de torn d’ofici, sí es distingeixen per la seva col·laboració amb ells, pel profund respecte cap a la tasca de la defensa i per la seva contribució, des de les seves respectives comeses professionals, al bon funcionament del servei de la justícia gratuïta a les illes.

Tot seguit es va dur a terme les plaques de reconeixement a tres dels cinc lletrats que enguany, i en representació de tot el col·lectiu, són significats per la seva trajectòria en el torn d’ofici, un servei, va dir el degà, integrat per professionals “que es deixen la pell en cada assumpte, fins i tot en les circumstàncies més adverses” i que es caracteritzen per “un compromís indestructible amb la defensa d’aquells que més ens necessiten”. En 2021 la Junta de Govern ha acordat reconèixer, per la seva contribució al funcionament eficaç de la justícia gratuïta, i en nom de tot el col·lectiu, a Fernando Carretero Juanals, Francisco Juan Carrión Orfila, Catalina Morro Cladera, Maria Ribas Roig i Maria Isabel Rosselló Febrer.

La celebració es va tancar amb el discurs del degà, que va valorar l’homenatge a l’advocacia d’ofici com un acte just que mereixen cada advocat i advocada d’ofici. “Vostra feina – va assegurar-, serveix per demostrar que els drets de les persones no es perden darrere d’una economia malmesa o una situació de vulnerabilitat. Que no hi ha ciutadans de primera ni de segona. I que hi ha advocats, com diu el lema de l’actual edició de la jornada, capaços de canviar històries de vida”.

Necessària reforma de la llei d’assistència jurídica gratuïta

No faltaren a les intervencions referències a una realitat que es perllonga durant massa temps, com és que “els barems que s’utilitzen per retribuir les actuacions de torn d’ofici segueixen estant molt lluny del valor real dels serveis que es presten”, o el fet que encara hi hagi actuacions que es duen a terme perquè són necessàries per a la defensa i que, en canvi, el ministeri no preveu per al pagament.

“El bon funcionament de sistema – es diu en el manifest- no és excusa perquè no s’abordin les urgents reformes d’una llei que ja ha complert 25 anys”. “Les llacunes existents – s’afegeix al document- són massa importants per solucionar-les a força de parxes legislatius, motiu pel qual exigim la reforma en profunditat de la llei de justícia gratuïta i instem els poders públics a oferir el tracte digne i just que mereixen els qui fan possible el lloable objectiu de procurar una justícia igual per a tothom”.

Día de la justicia gratuita 12 de julio 2021 [27 fotos]