Per tal de facilitar el correcte funcionament i desenvolupament dels serveis del Torn d’Ofici i de l’assistència lletrada al detingut, i / o d’ajudar a resoldre alguns dels dubtes que es puguin plantejar al respecte, es recomana als col·legiats la consulta de les directrius del Torn d’ ofici.