Es demana als col·legiats que, en haver usat en un judici les togues que hi ha a la seva disposició a les oficines col·legials dels jutjats, les tornin a les mateixes oficines per garantir que estiguin disponibles i que altres companys les puguin utilitzar.

Cal tenir en compte que en moltes ocasions, sobretot a Via Alemanya i als jutjats del Social de Sa Gerreria, les togues es deixen o bé a la sala de vistes o als passadissos, damunt els bancs, les baranes, etcètera, la qual cosa moltes vegades provoca que molts de lletrats no en tenguin de disponibles.