Es recorda que a totes les seus de l’ICAIB, els col·legiats poden renovar el carnet col·legial. Això no obstant, si es tracta de fer un duplicat, i atès que en aquest cas el carnet s’ha d’imprimir, aquest es pot dur a terme a Palma, Eivissa i Menorca, però no així a Inca i Manacor, per la qual cosa els col·legiats d’aquestes dues seus han de fer el duplicat a Palma.