Després de les diferents gestions realitzades pel ICAIB i altres col·legis professionals davant la prefectura Superior de Policia a fi de tractar de donar solució i poder reiniciar el servei col·legial de tramitació de NIES per representació que s’ofereix als col·legiats, s’informa que, atès l’interès general, i sense perjudici de les noves millores que es continuaran tractant amb l’autoritat policial, el ICAIB reiniciarà, de moment de manera limitada, el servei de gestió de NIES, a partir del dilluns 27 de juliol de 2020.
No obstant això, i seguint les instruccions de la prefectura policial, de moment el ICAIB limitarà el servei a la tramitació d’un número molt reduït d’expedients setmanals, per la qual cosa es prega als col·legiats que així ho desitgin que, en tot cas, presentin en el ICAIB aquelles sol·licituds que revesteixin caràcter d’urgència.
Aquestes instruccions reflecteixen la necessitat d’aportar tota la documentació necessària, entre la qual figura, entre altres, el formulari de sol·licitud degudament emplenat i el poder de representació (poder notarial o apud acta), per al que, com saben, resulta imprescindible la personació del client en la seu del ICAIB.
Finalment, es recorda que l’horari per a presentar les sol·licituds de Nie en ICAIB és de les 11.30 a les 13.30 hores.

Modelo apud acta