El dia 31 de març és el darrer dia per presentar propostes al 1er Concurs de relats breus en llengua catalana que va convocar la Junta de Govern de l’ICAIB i al qual es poden presentar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules aixovar, atenuant i advocat.

Els concursants podran optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, ia un segon premi, de 400 euros.

Bases del concurs