La Comissió Permanent del CGPJ ha acordat en data 29 d’abril incloure l’expedició de certificats de fe de vida entre els serveis essencials dels registres civils, atès que aquest document és necessari en determinats supòsits per mantenir el cobrament de pensions o per accedir al “bo social” en la facturació elèctrica.