S’adjunta tot seguit el document elaborat pel Consell General del Poder Judicial que inclou una guia de bones pràctiques i un protocol d’actuació per a la reactivació judicial.

Guia CGPJ