La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha aprovat una actualització de la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios es sedes judiciales”, a la qual s’han incorporat les previsions del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, a fi d’adequar-la a la nova estratègia d’actuació davant la pandèmia.
Tot i que s’indica que “s’haurà de valorar a nivell individual la conveniència o no d’usar la mascareta d’acord amb la pertinença a grups de més vulnerabilitat” o a altres factors, a la guia es recomana l’ús responsable i continuat de mascaretes en espais tancats, especialment sales de vistes i sales de declaracions, jutjats de guàrdia on no es pugui guardar la distància mínima de seguretat i llocs on es produeixin aglomeracions; en desplaçaments a centres penitenciaris, sanitaris o residències de gent gran i durant els desplaçaments en vehicles compartits.
També estableix mesures col·lectives com mantenir la ventilació i la temperatura adequades i la neteja i desinfecció diària d’equips de treball d’ús compartit, sales de vistes i de deliberació, despatxos, sales d’espera, lavabos, ascensors, àrees de calabossos o zones de treball on se n’hagi comunicat un positiu.
Més informació a: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-recomienda-el-uso-de-la-mascarilla-en-el-interior-de-las-sedes-judiciales-y-pide-responsabilidad-individual-para-evitar-contagios S’informa que a l’enllaç https://sepe.es/HomeSepe/erte-red/erte-red-empresas.html es poden trobar guies i informació sobre tràmits i mesures relacionades amb Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació i l’Instrument de Flexibilitat