El Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola, format pels 83 degans de Col·legis d’Advocats, els presidents dels consells autonòmics, el president de la Mutualitat de l’Advocacia i 12 consellers electius, ha manifestat en la reunió de dia 26 de juliol de 2018 el seu més absolut rebuig a la violació del dret a la defensa i del secret professional en la investigació judicial del cas Lezo per l’autorització de l’enregistrament de converses privades d’un dels advocats amb el seu client.

El Ple del Consell mostra el seu suport als acords de la Comissió Permanent i del Col·legi d’Advocats de Madrid, «ja que el secret professional com a part essencial del dret de defensa té un vessant de tutela de la intimitat del client que, a més, adquireix una dimensió pública en constituir un instrument per salvaguardar la confiança en la professió d’advocat».

El Ple considera que les escoltes telefòniques a advocats «són un atemptat gravíssim contra l’Estat de Dret, i que aquests procediments posen en perill el dret a la defensa i suposen una il·legítima vulneració de drets fonamentals que no poden limitar-se o sotmetre a ponderació en nom de la investigació penal». «La possibilitat que les comunicacions d’un ciutadà amb el seu advocat puguin ser sotmeses a escolta —assenyala l’advocacia institucional en un comunicat— converteix aquestes diligències en un instrument de control dels poders públics davant una de les més singulars manifestacions de privacitat.»

Per evitar aquests fets, el Ple de l’Advocacia Espanyola considera «inajornable i urgent» completar el sistema de tutela judicial efectiva mitjançant la promulgació d’una llei orgànica del dret de defensa que desenvolupi el nostre sistema de defensa jurídica. Per això, sol·licita a la ministra de Justícia que impulsi la tramitació de l’Avantprojecte de llei orgànica del dret de defensa presentat a l’equip ministerial anterior, una norma que pretén recollir en un únic text legal el conjunt de les garanties de la defensa de la ciutadania i que compta amb el suport majoritari dels grups parlamentaris.