S’informa que el portal de llenguatge jurídic català Compendium.cat ha incorporat recentment una sèrie de formularis específics per a les Illes Balears de dret de família, dret de successions, drets reals, obligacions i contractes, i formularis processals en matèria de successions i obligacions i contractes.

L’elaboració d’aquests formularis ha estat possible gràcies a la col·laboració del catedràtic Pere Grimalt i de la doctora Olga Cardona.Aquest portal és una eina pensada per al personal de

l’Administració de justícia i per als operadors jurídics amb l’objectiu que tenguin els recursos necessaris de llenguatge jurídic català. També és una eina útil per a les persones que es dediquen a l’elaboració, la correcció i la traducció de documents jurídics i administratius.