El protocol de suspensió de actes judicials per paternitat / maternitat dels professionals de l’advocacia impulsat per l’ICAIB i aprovat pel TSJ ha guanyat, a més, la distinció a la millor pràctica col·legial en l’àmbit de la Col·legiació.

En aquest cas, la iniciativa ha estat defensada i exposada per Patricia Campomar Gómez, membre de la Junta de Govern i responsable de la Comissió d’Igualtat de l’ICAIB, durant el taller de bones pràctiques en matèria de conciliació, organitzat en el marc de les VIII jornades de Juntes de Govern que celebra l’advocacia espanyola a Bilbao, i que s’ha desenvolupat en data 10 de setembre.