Es comunica que el servei d’escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors que ofereix l’ICAIB als col·legiats quedarà suspès durant tot el mes d’agost, a causa del període de vacances tant als jutjats de Sa Gerreria com del personal que du el servei.