S’informa que des del 9 de juliol els col·legiatsja poden presentar directament al Deganat corresponent lescòpies de les demandessense intervenció de procurador. És important recordar que en el cas de deganat de penala Palma se sol·liciten o bé tres còpies de la demanda