El Consell General de l’Advocacia Espanyola sol·licitala participació dels col·legiats i les col·legiades en l’enquesta en línia que haelaborat per tal d’identificari abordar els principalsproblemes que estan trobant els lletrats com a conseqüència de la pandèmia i, sobretot, per conèixer els suggeriments i les propostes de solució que puguin fer els col·legiatsper contribuir, amb això, a “posar en marxainiciatives per ajudar-vos en el vostre exercici professional en aquests moments tan difícils”.

El qüestionari es pot contestara l’enllaç: http://abgcia.es/covid