Estrangeria.- Sol·licituds de tràmits inicials amb personació de l’interessat


Davant les dificultats per obtenir cita prèvia a l’Oficina d’Estrangeria de Palma, l’ICAIB activa aquest servei que permet que els col·legiats puguin presentar a través del Col·legi les sol·licituds de tràmits inicials d’estrangeria que requereixin la personació de l’interessat així com obtenir-ne, també a través de l’ICAIB, la cita o les cites corresponents en l’oficina d’estrangeria.

ADHESIÓ

L’accés a aquest servei requereix l’adhesió expressa i individual dels col·legiats interessats, mitjançant la signatura del document adjunt al final d’aquestes línies, i el seu enviament, degudament emplenat, a l’adreça electrònica carmen.catala@icaib.org

FUNCIONAMENT

El Col·legi recepciona l’expedient i ho fa arribar per Internet a l’oficina d’estrangeria. Estrangeria ha assignat al Col·legi un únic dia a la setmana (els dilluns) per pujar al núvol (Internet) la documentació lliurada pels col·legiats, de manera que els escrits recollits en ICAIB de dilluns a divendres d’una setmana es pujaran els dilluns.

Per la seva banda, l’Oficina d’Estrangeria enviarà setmanalment a l’ICAIB un llistat amb les cites concretes fixades per als interessats, a les que s’han de presentar amb els documents originals de verificació necessària.

Des del 15 de setembre de 2019 Estrangeria comptabilitza com a data d’entrada de la documentació no ja la del registre de la documentació a Internet, sinó la de la data de la cita o compareixença en Estrangeria, que, sempre que sigui possible serà el dilluns següent al registre a Internet de la documentació.

FORMA DE PRESENTACIÓ DELS ESCRITS PER PART DELS COL·LEGIATS

Els documents digitalitzats que presentin els col·legiats han de reunir les característiques següents:

  • Arxiu únic: cal enviar la documentació requerida en un arxiu únic.
  • Escaneig: Escala de 256 grisos. Evitar sempre la manera blanc i negre.
  • Resolució: Mínim 200 x 200 punts per polzada. Màxim 300 x 300 punts per polzada.
  • Mida: DIN A4.
  • OCR: en idioma espanyol, amb màxima compressió JPG.
  • Les pàgines en blanc -reversos de documents sense dades- han de suprimir (saltar full en blanc).
  • Format del fitxer. PDF.
  • Ordre de digitalització: És molt important seguir l’ordre de digitalització de documents indicat al final d’aquestes línies.

Model de representació: al final d’aquestes línees es troba el model de representación que s’ha de presentar amb cada expedient que es tramiti.

HORARI: de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 h.

COST DEL SERVEI: 10 euros + IVA per expedient.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/10/Documento-adhesion.pdf” title=”Document d’adhesió” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/10/orden-digitalizacion-de-documentos.pdf” title=”Ordre de digitalització de documents” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/10/MODELO-DE-REPRESENTACION.docx” title=”Model de representació” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/10/Protocolo-Extranjeria-2019.pdf” title=”Protocol ICAIB-Delegació de Govern” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/10/Extranjeriia-informacioon-tramites.pdf” title=”Informació sobre tràmits i procediments” ]