16maig

16/05/2023. Presentació de la nova funcionalitat del Registre d’Impagats Judicials: requeriments de pagament a través del jutjat 

Dimarts 16 de maig, a les 16:30 hores, tindrà lloc la presentació en línia de la nova funcionalitat del Registre d’Impagats Judicials, el fitxer de morosos desenvolupat per l’Advocacia Espanyola (CGAE), amb INFORMA i NTT DATA, que permet els advocats fer el requeriment de pagament previ i la notificació d’inclusió en el sistema d’informació creditícia a través del jutjat, ja sigui a la demanda o a un escrit de tràmit posterior, sense cap cost i amb la màxima garantia jurídica.

 

La directora del departament jurídic del Registre d’Impagats Judicials, la senyora Reyes Rodríguez Zarza, serà l’encarregada d’explicar el funcionament d’aquest nou servei i de respondre qualsevol dubte que es pugui plantejar per al seu ús correcte. A la xerrada també es farà una anàlisi detallada de les darreres sentències del Tribunal Suprem i explicarà com l’ús del RIJ ha quedat recolzat per la seva recent jurisprudència.

 

La nova funcionalitat permet als lletrats d’empreses i particulars reclamar i publicar, de forma gratuïta, qualsevol deute que s’hagi de judicialitzar, així com el judicialitzat (l’existència o la quantia dels quals no estiguin sent discutides pel deutor en el procediment judicial) així com els reconeguts en resolució judicial ferma.

 

L’enllaç per participar a la presentació és: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBjMjI3NjMtNjA4Yy00ZGEzLTg4ZTEtMWEwZWNiMDZlZDE2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%226d6692eb-f2f1-406f-b313-41f7dd27472a%22%2C%22Oid%22%3A%2284576d23-72d8-4b48-a7e0-81cb30d62f90%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.