23maig

23/05/2022.- Mutualitat de l’Advocacia.- Assemblea territorial prèvia a l’Assemblea General

El dilluns 23 de maig de 2022, a les 12:00 hores, tindrà lloc a les instal·lacions de l’ICAIB Palma la reunió territorial prèvia a l’Assemblea General de Mutualistes de la Mutualitat de l’Advocacia, la celebració de la qual està prevista per al dia 11 de juny .

Durant la trobada a Palma es procedirà a la lectura dels assumptes que seran tractats a l’Assemblea General, entre els quals figura l’examen dels comptes anuals, l’informe de gestió i d’aplicació del resultat corresponents a l’exercici econòmic acabat el 31 de desembre del 2021, així com l’assignació de la rendibilitat del Pla Universal i l’assignació d’una prestació extraordinària a pensionistes dels plans bàsics.

Reserva

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.