Atès el nou escenari judicial que s’obrirà després de la crisi sanitària de la COVID-19 i l’acumulació de procediments penals pendents d’enjudiciar durant els mesos de paralització de l’activitat judicial, la Fiscalia balear i l’ICAIB han acordat impulsar les vies necessàries per facilitar la comunicació fluïda entre els lletrats de l’ICAIB i el Ministeri fiscal, a fi que en els assumptes penals que siguin susceptibles d’una terminació consensuada pugui obrir-se una negociació prèvia a la celebració del judici per intentar un possible acord de conformitat que, d’aconseguir-se, podrà suposar una resolució més àgil i ràpida dels assumptes, sense detriment de cap dret.

D’aquesta manera, qualsevol lletrat / lletrada que ho necessiti podrà obtenir, trucant a Fiscalia, l’adreça de correu electrònic del fiscal que tingui assignat cada assumpte, a efectes de poder iniciar directament les converses necessàries per, si escau, arribar a aquest acord de conformitat . En el mateix sentit, i amb idèntic fi, es suggereix als lletrats que facilitin també al jutjat la seva adreça electrònica.

Per a qualsevol incidència en la localització o posada en contacte entre ambdós col·lectius, s’ha acordat designar les següents persones: per l’ICAIB, Salvador Perera Morell (sperera@bufeteperera.com), i per la Fiscalia als fiscals Dolors Marc Posse, per a incidències a Mallorca (dolores.marcos@fiscal.es); María del Carmen Navarro Ros, per a Eivissa, (mariadelcarmen.navarro@fiscal.es); i Eduardo Norró Ruipérez per a Menorca, (eduardo.norro@fiscal.es).