Formació gratuïta

El sistema de bons de formació posat en marxa per l’ICAIB facilita que tots els col·legiats puguin tenir accés gratuït a bona part de les accions formatives que organitza el Col·legi a través de la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (FICAIB). Els bons, una iniciativa pionera entre les corporacions professionals del país, s’emmarquen dins l’aposta col·legial per la formació permanent dels professionals de l’advocacia.

A l’any 2020 cada col·legiat. disposa automàticament, és a dir, sense necessitat de sol·licitud prèvia, d’un bon amb un total de 36 punts que podrà bescanviar, fins a esgotar-los, per la seva assistència gratuïta a aquelles activitats formatives del seu interès a les que la FICAIB ha assignat prèviament un nombre determinat de punts. Una vegada que hagi consumit tots els punts, les persones interessades a assistir a alguna accion formativa hauran d’abonar l’import fixat per a aquesta.

Per facilitar al col·legiat la gestió òptima dels seus punts, la publicitat de tots els actes de formació no gratuïts que organitza l’ICAIB mitjançant la Fundació inclou la informació sobre el nombre de punts que s’assignen a cada activitat. La quantia dels punts que s’assigna a cada acció varia depenent de diferents factors, com ara la càrrega lectiva i la durada de l’activitat, el cost o el nombre de ponents.

Excepte que puntualment s’indiqui el contrari, el bo no és aplicable a les activitats no estrictament jurídiques, ni a les que programin altres entitats directament o en col·laboració amb l’ICAIB o la FICAIB, ni a determinades accions de formació que per motius d’equilibri pressupostari no puguin ser-hi incloses.

Els punts assignats a cadascun dels col·legiats es consumeixen tant amb la inscripció a l’activitat, amb independència que finalment s’hi assisteixi o no, com amb l’assistència a l’acte, tot i que no hi hagi hagut inscripció prèvia.

Els bons són personals i intransferibles i els punts no consumits caducaran el 31 de desembre de cada any, per la qual cosa no poden reservar-se ni acumular-se als de l’any següent.

La Comissió de Formació de l’ICAIB està a disposició dels col·legiats per resoldre qualsevol dubte que puguin tenir respecte del sistema de bons formatius. Per això, poden enviar les seves consultes a l’adreça electrònica: fundacio@icaib.org