La seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va acollir el dilluns 20 de juny la presentació de la “Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials”, en l’elaboració de la qual han treballat intensament jutges i magistrats, advocats , fiscals i graduats socials i que fixa una sèrie de pautes d’actuació o recomanacions dirigides a un triple objectiu: facilitar el treball processal diari de tots els intervinents als jutjats i tribunals, optimitzar la programació i el desenvolupament de les vistes i avançar en el comú objectiu de procurar una justícia més àgil, eficaç i propera al ciutadà.

Així, la guia, de caràcter orientatiu i adjunta al final d’aquestes línies, defineix un ampli conjunt de pautes o recomanacions d’actuació a totes les jurisdiccions, que afecten tant la redacció, l’extensió i la presentació dels escrits judicials (els de part i les resolucions), com a la realització dels informes orals i a la pròpia programació, preparació i desenvolupament dels judicis. Tot això a fi de procurar que “la fase més important del procediment resulti més eficient en benefici de tots”.

Tant el degà de l’ICAIB com el president del TSJIB varen destacar durant la presentació del document que la guia “és fruit del consens i la col·laboració dels juristes de les illes”, és a dir, que ha estat elaborada pels qui “treballen diàriament als nostres jutjats i tribunals i, per tant, pels que millor coneixen el seu funcionament i saben allò que funciona bé i allò que s’ha de millorar”. Al seu parer, la guia és una publicació de recomanacions i de solucions “beneficioses per a tothom”, un conjunt de pautes útils i pràctiques pensades per facilitar la feina de tots els intervinents en un procediment.

GUIA (Ed. bilingüe)