S’adjunta al final d’aquestes línies la guia publicada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, en col·laboració amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat, realitzada amb l’objectiu de “desenvolupar una anàlisi rigorosa dels conceptes d’identitat digital i reputació online en l’àmbit dels despatxos d’advocats des del punt de vista de la seguretat, generant coneixement pel que fa als riscos existents i aportant una sèrie de pautes d’actuació i recomanacions per a la gestió de la identitat i reputació online”.

La guia es pot descarregar a: https://www.abogacia.es/publicaciones/ebooks/guia-de-ciberseguridad-y-reputacion-online-para-despachos-de-abogados/