S’adjunta al final d’aquestes línies la Guia pràctica de protecció davant la COVID-19 elaborada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, en la qual, de forma detallada, es donen pautes per facilitar una volta segura a l’activitat, tant en els despatxos com als jutjats, amb normes de seguretat i consells per a la pràctica professional un cop represos els terminis processals i la plena activitat als jutjats.

En una primera part, la Guia apunta un seguit de consells pràctics per a la desescalada laboral, en assumptes com el transport dels empleats, el protocol d’actuació en el treball tant entre treballadors com amb els clients o visites externes, la neteja, què fer davant de possibles infeccions o qüestions sobre ciberseguretat.

La segona part de la Guia tracta sobre assumptes normatius com qüestions processals -terminis, notificaciones-; fiscals i tributàries; laborals -amb especial atenció a la feina a distància-; temes d’estrangeria; un capítol dedicat als autònoms i mutualistes; qüestions relatives a violència de gènere, estrangeria, dret penitenciari, assistències a detinguts o arrendaments de despatxos.

GUIA PROTECCIÓ