El Consell General de l’Advocacia Espanyola i la Fundación Abogacía han editat una “Guia Pràctica per a l’assistència jurídica en arribades marítimes”, amb l’objectiu de facilitar la tasca dels advocats d’estrangeria davant les arribades de migrants a les nostres costes.

El document, de 111 pàgines i elaborat pels advocats Noemí Alarcón Velasco, presidenta del Comitè de Migracions del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE); Fran Morenilla Belizón, membre de la Asociación de Abogados y Abogadas Extranjeristas; i José Luis Rodríguez Candela, també d’aquesta associació i membre de l’equip d’investigació de el Projecte R + D Iusmigrante, aborda i complementa, de manera molt pràctica i directa, tot allò que es relaciona amb les devolucions, l’accés a la protecció internacional, la detecció de possibles casos de tràfic de persones, els procediments de determinació d’edat, l’internament i els recursos davant les actuacions que els ordenin, les bones pràctiques per assegurar una qualitat en l’assistència jurídica o el procediment especial de drets fonamentals.

A més, incorpora claus sobre assumptes concrets com l’accés a l’expedient administratiu, el contacte amb persones estrangeres internades en CIEs, la detenció d’unitats familiars amb menors d’edat, l’enfocament humanitari en les arribades marítimes o les desaparicions i les morts de persones migrants.

A la Guia també es pot trobar un formulari d’entrevista per facilitar l’assistència lletrada, elaborat per l’advocat de Las Palmas Daniel Arencibia, un esquema sobre les fases de l’assistència i els principals aspectes a tenir en compte i tips essencials per a realitzar-la amb la major qualitat possible.

GUIA PRÀCTICA