S’adjunten al final d’aquestes línies les guies elaborades pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i pel Ministeri d’Inclusió Migracions i Seguretat Social, en les quals s’inclou diversa informació d’interès per a les persones desplaçades d’Ucraïna. Aquest darrer organisme ha activat l’enllaç web https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm, on anirà publicant informació actualitzada de forma permanent.

Guia Assistència lletrada
Guia Ministeri